MENU
Jesteś tutaj: Blog Unijna dotacja na otwarcie działalności

Unijna dotacja na otwarcie działalności

Chcesz założyć własną firmę, ale nie masz potrzebnego kapitału? Możesz ubiegać się o mikropożyczkę lub dotację w ramach programu Unii Europejskiej, jeśli spełniasz określone kryteria. Poniżej przedstawiamy odpowiedź na pytanie: Kto może ubiegać się o dofinansowanie unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Kto ma prawo do unijnych pieniędzy na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej z UE są dostępne dla osób fizycznych, które chcą założyć własną firmę. Aby ubiegać się o te pieniądze, musisz mieć ukończone 18 lat. O pomoc możesz ubiegać się również, jeśli jesteś rolnikiem, emerytem lub pełnoletnim uczniem szkoły średniej. Dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych lub próbujących wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim dostępne są specjalne programy.

Pomoc finansowa jest możliwa w ramach programów unijnych. Wiele programów unijnych oferuje pomoc finansową na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Aby otrzymać dofinansowanie, musisz spełnić określone warunki

Osoba ubiegająca się o fundusze unijne na założenie firmy musi mieć ukończone 18 lat i nie prowadzić działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku. Konieczne jest również odbycie odpowiedniego szkolenia z zakresu przedsiębiorczości lub marketingu. Aby móc wziąć udział w takim kursie, należy najpierw znaleźć organizatora. W pierwszej kolejności powinniśmy skontaktować się z Wojewódzkim Urzędem Pracy lub Urzędem Marszałkowskim, aby dowiedzieć się czy dostępne jest dofinansowanie na założenie firmy i odpowiednie szkolenia.

Komu dotacje z UE

Na rozpoczęcie działalności gospodarczej o dotacje unijne mogą ubiegać się osoby również w wieku 30 lat lub starsze.

Muszą one również należeć do co najmniej jednej z następujących kategorii:
- bezrobotni,
- bierni zawodowo,
- imigranci,
- reemigranci, czyli Polacy, którzy mieszkają za granicą nieprzerwanie od co najmniej 6 miesięcy,
- osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
- kiedy zarobki nie przekraczają płacy minimalnej,
- osoby niepełnosprawne,
- pracownicy zatrudnieni na podstawie umów krótkoterminowych.

Na założenie działalności gospodarczej można uzyskać dwa rodzaje pomocy unijnej. Są to:
- Mikropożyczka
- Dotacja
Pożyczka na założenie działalności gospodarczej ma maksymalną wartość 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Dotacja jest bezzwrotna. Można otrzymać nawet 40 000 zł. Jest to mniej znany rodzaj dofinansowania unijnego niż mikropożyczki. Z tego typu dofinansowania najczęściej korzystają osoby bezrobotne, zwłaszcza te, które niedawno straciły pracę.

Wniosek o dofinansowanie

Po pomyślnym ukończeniu szkolenia należy złożyć wniosek o dotację lub pożyczkę wraz z biznesplanem i dokumentami potwierdzającymi. Wniosek ten powinien zawierać między innymi:

Jaki rodzaj działalności chcemy prowadzić,
Wysokość pożyczki/dotacji, o którą się staramy,
Przybliżony plan wydatków,
Każdy wniosek jest oceniany przez komisję, która jest powoływana przez daną instytucję. Ta komisja decyduje również o przyznaniu dotacji lub pożyczki. Jeśli komisja zatwierdzi nasz wniosek, to kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy o przyznanie dotacji lub pożyczki na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Napisz do nas

Kiedy potrzebujesz nowej siedziby firmy "na wczoraj", lepiej zadzwoń do nas od razu i załatwimy wszystko od ręki.

Potrzebować będziemy Twoich danych do umowy, prześlemy zamówienie do opłacenia i wszystko możemy załatwić zdalnie za pomocą maila. Jeśli nie masz odpowiedzi przez kilka godzin a zależy Ci na szybkim załatwieniu sprawy zadzwoń, być może mail nie dotarł, wpadł do SPAMu czy wydarzyła się inna niespodziewana sytuacja.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w odpowiedzi na wiadomość przez NM Silesia sp. z o.o.